Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri SGPS

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
 

Prihlásenie


Registrovať
Vyžiadanie hesla

Pre členov

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie medzi vedením Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) s členmi a medzi členmi sekcie navzájom, je nutné aktualizovať členské kontaktné údaje.

Každý kto chce potvrdiť svoje členstvo   v SCPK,   mal by sa zaregistrovať aj na web stránke sekcie - Registrácia.

Kto sa chce stať novým členom SCPK, nech postupuje podľa intštrukcií na titulnej strane webstránky a súčasne sa zaregistruje aj na tejto webovej stránke.

Rovnako musia postupovať aj noví členovia našej sekcie, ktorí sú zatiaľ registrovaní len na web stránke SCPK a nie sú v sekcii oficiálne zaregistrovaní  cez Slovenskú lekársku spoločnosť. 

viac

Kontakt na správcu

MUDr. Jozef Jendrušák
OGAMA s.r.o.
Kyjevské nám. č. 9
974 04 Banská Bystrica
lekar@ogama.sk
+41 48 390 4995
www.ogama.sk

Sekcia CPK pri SGPS Vás víta

Vážené kolegyne a kolegovia,

pre aktívnych kolposkopistov aj záujemcov o túto problematicku máme  tu pozvánky na  zaujímavé podujatia.  

Pozrite si stránku Udalosti. 

 

Zoznam právoplatných členov je uverejnený na webovej  stránke SGPS www.sgps.sk -  Sekcie -  SCPK.  Skontrolujte si, či sa nachádzate v tomto zozname. Ak v ňom nie ste a máte o členstvo v SCPK záujem, zaregistrujte sa podľa nižšie uvedených pokynov.  Ak ste platným členom SCPK, ale nie ste registrovaný na tejto stránke, jednoducho sa zaregistrujte kliknutím na link "Registrovať"  pod tlačilom "Prihlásiť".   

Prosím nezamieňajte si registráciu v SCPK (cez SLS) s registráciou na web stránke SCPK, t.j. na tejto stránke.  Registráciou LEN na tejto stránke sa nestanete členom SCPK. 

V  prípade že ste členom SGPS ale inej sekcie než SCPK, musíte požiadať o rozšírenie členstva Slovenskú lekársku spoločnosť na tomto tlačive: Žiadosť riadneho (individuálneho) člena SLS  o rozšírenie alebo zrušenie členstva Kliknutím na uvedený nápis sa Vám  editovateľný a už  predvyplnený dokument (vyplnený je názov odbornej spoločnosti a odbornej sekcie aj s ich kódovými číslami) stiahne do ľavého dolného rohu obrazovky.  Ďalší postup je nasledovný:

  • v prvom rade prečiarknite alebo zmažte nápis  ZRUŠENIE  ČLENSTVA
  • dopíšte potrebné údaje
  • podpíšte tlačivo
  • odošlite tlačivo.
  • Spôsob odoslania môže byť dvojaký:
    • klasicky poštou na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
    • elektronicky e-mailom.  V tomto prípade musíte podpísané tlačivo naskenovať do súboru (PDF alebo iného) a tento súbor  odošlete ako prílohu e-mailu na adresu:  horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk. V prípade, že prihlášku odosielate e-mailom, pridajte k uvedeným adresám aj sekretariatsgps@zmail.sk, lekar@ogama.sk.

V prípade, že ešte nie ste členom SGPS ani žiadnej odbornej sekcie, vyplňte tlačivo Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.  Aj v tomto prípade sa jedná o editovateľné a predvyplnené tlačivo. Jeho  súčasťou    je prihláška do odbornej spoločnosti  SGPS, do Sekcie CPK  (vrátane už uvedených kódov)  a do Spolku lekárov (podľa miesta bydliska, alebo pracoviska).   Ďalší postup je identický ako v predchádzajúcom prípade, viď  vyššie.

Prihlášky sa spracúvajú priebežne a pracovníci SLS Vám pošlú na Vami uvedenú adresu poštovú poukážku na úhradu členstva v odbornej sekcii.