Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri SGPS

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
 

O tejto stránke

Prihlásenie

užívateľské meno

heslo
  Registrovať | Vyžiadanie hesla

Pre členov

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie medzi vedením Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) s členmi a medzi členmi sekcie navzájom, je nutné aktualizovať členské kontaktné údaje.

Každý kto chce potvrdiť svoje členstvo   v SCPK,   mal by sa zaregistrovať aj na web stránke sekcie - Registrácia.

Kto sa chce stať novým členom SCPK, nech postupuje podľa intštrukcií na titulnej strane webstránky a súčasne sa zaregistruje aj na tejto webovej stránke.

Rovnako musia postupoať aj noví členovia našej sekcie, ktorí sú zatiaľ registrovaní len na web stránke SCPK  a nie sú v sekcii oficiálne zaregistrovaní  cez Slovenskú lekársku spoločnosť.                     

 

Viac

Kontakt na správcu

MUDr. Jozef Jendrušák
OGAMA s.r.o.
Kyjevské nám. č. 9
974 04 Banská Bystrica
lekar@ogama.sk
+41 48 390 4995
www.ogama.sk

Sekcia CPK pri SGPS Vás víta

Vážené kolegyne a kolegovia,

     máme za sebou dve odborné podujatia - v Bratislave a v Brne. Verím že tí ktorí sa ich zúčastnili ich hodnotia ako úspešené. 

     Ostáva nám doriešiť poslenú dôležitú úlonu -  zúčastniť sa volieb do výboru Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie a rozhodnúť o jeho zložení.  Po technickej stránke sú tieto voľby zaujímavé tým, že vôbec prvýkrát budú prebiehať simultánne korešpondenčné aj elektronické voľby. Dňa 10.6.2014 ste dostali, resp. v najbližších dňoch dostanete obálku s volebným lístkom z Národného onkologického ústavu v Bratislave od odstupujúceho predsedu MUDr. Olivera Sadovského, CSc.  Podľa inštrukcií na zadnej strane ho treba vyplnť a odoslať najneskôr do 30.6.2014.  

Elektronické voľby sú prístupné na tejto stránke.  Postup je nasledovný:

- prvé čo musíte spraviť, je PRIHLÁSIŤ  SA. Pokiaľ sa neprihlásite, neuvidíte modul Voľby.  Ak máte problémy s prihlásením, skontaktuje sa mailom alebo telefonicky so správcom stránky.

- potom šípkou zájdite na záložku "Členská oblasť" a v roletovom menu vyberte položku "Voľby".  Pri  samotných voľbách stačí len kliknutím označiť vybrané meno (jedno alebo tri) a presunúť ho do opačného okienka. Môžete to robiť postupne jedno meno po druhom, alebo si ich najprv označiť a "Všetko" presunúť naraz. Ak ste sa pomylili, alebo si to rozmysleli, môžete sa vrátiť. Voľby ukončíte kliknutím na tlačidlo "Voliť". Keď to urobíte, žiadne spätné kroky už nie sú možné, voľby ste ukončili.

   Nutné je opätovne zdôrazniť, že podmienkou účasti na voľbách, či korešpondenčných alebo elektronických, je členstvo v SGPS a v jej Sekcii cervikálnej patológie a kolposkopie.  Zoznam právoplatných členov je uverejnený na webovej  stránke SGPS www.sgps.sk -  Sekcie -  SCPK.  Skontrolujte si, či sa nachádzate v tomto zozname. Ak v ňom nie ste, zaregistrujte sa podľa nižšie uvedených pokynov.  Ak ste platným členom SCPK, ale nie ste registrovaný na tejto stránke, jednoducho sa zaregistrujte kliknutím na link "Registrovať"  pod tlačilom "Prihlásiť".  Po vyplnení registračných údajov sa následne môžete zúčasniť elektronických volieb. 

V  prípade že ste členom SGPS ale inej sekcie než SCPK, musíte požiadať o rozšírenie členstva Slovenskú lekársku spoločnosť na tomto tlačive: Žiadosť riadneho (individuálneho) člena SLS  o rozšírenie alebo zrušenie členstva Kliknutím na uvedený nápis sa Vám  editovateľný a už  predvyplnený dokument (vyplnený je názov odbornej spoločnosti a odbornej sekcie aj s ich kódovými číslami) stiahne do ľavého dolného rohu obrazovky.  Ďalší postup je nasledovný:

  • v prvom rade prečiarknite alebo zmažte nápis  ZRUŠENIE  ČLENSTVA
  • dopíšte potrebné údaje
  • podpíšte tlačivo
  • odošlite tlačivo.
  • Spôsob odoslania môže byť dvojaký:
    • klasicky poštou na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
    • elektronicky e-mailom.  V tomto prípade musíte podpísané tlačivo naskenovať do súboru (PDF alebo iného) a tento súbor  odošlete ako prílohu e-mailu na adresu:  horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk. V prípade, že prihlášku odosielate e-mailom, pridajte k uvedeným adresám aj sekretariatsgps@zmail.sk, lekar@ogama.sk.

V prípade, že ešte nie ste členom SGPS ani žiadnej odbornej sekcie,  vyplňte tlačivo  Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.  Aj v tomto prípade sa jedná o editovateľné a predvyplnené tlačivo. Jeho  súčasťou    je prihláška do odbornej spoločnosti  SGPS, do Sekcie CPK  (vrátane už uvedených kódov)  a do Spolku lekárov (podľa miesta bydliska, alebo pracoviska).   Ďalší postup je identický ako v predchádzajúcom prípade, viď  vyššie.

Prihlášky sa spracúvajú priebežne a pracovníci SLS Vám pošlú na Vami uvedenú adresu poštovú poukážku na úhradu členstva v odbornej sekcii. 

Svojim aktívnym prístupom k voľbám napomôžete k riešeniu problémov, s ktorými sa zatiaľ bez výraznejšieho efektu boríme. Bohužiaľ čoraz viac zaostávame za okolitým odborným svetom. Ide hlavne o zavedenie ORGANIZOVANÉHO CYTOLOGICKÉHO SKRÍNIGU a rozšírenie diagnostickej metódy kolposkopie. Nemáme žiadnu serióznu informáciu o tom, koľko lekárov kolposkopiu ovláda a v praxi aj používa. Všeobecne je akceptovaný názor, že ich nie je veľa. Kolposkopiu na úrovni KOLPOSKOPICKEJ EXPERTÍZY ovláda len málo lekárov. Keďže táto metóda na Slovensku oficiálne neexistuje, neexistuje ani zoznam expertných kolposkopistov. V praxi to potom často vyzerá tak, že lekár pod tlakom opakovaných suspektných cytologických výsledkov aby „niečo nepokazil“ pacientku odošle na chirurgický výkon, konizáciu. Po prijatí na oddelenie je už neskoro robiť alebo korigovať diagnostické závery. Pacientka je odoperovaná, neraz s histologickým výsledkom zápalovo zmeneného ectropia alebo LSIL. Dôsledky takéhoto postupu, hlavne u mladých žien ktoré ešte nerodili, alebo u žien ktoré ešte plánujú graviditu, netreba na tomto mieste detailne rozoberať.

Kolposkopia je vo vyspelých krajinách akceptovaná, vážená a dobre zaplatená diagnostická metóda. Priamo nadväzuje na cytologické vyšetrenie, ktoré predstavuje hrubé sito záchytu cervikálnej patológie. Kolposkopia sa teda týka takmer všetkých gynekológov v ambulantnej klinickej praxi. Veď koľko je takých, ktorí nerobia preventívne gynekologické prehliadky a neodoberajú cytológiu? Ak chceme situáciu na Slovensku zmeniť a dobehnúť, alebo sa aspoň priblížiť k vyspelým krajinám, nevyhnutne potrebujeme podporu členskej základne. Vyjadríte ju tým, že vstúpite do našich radov a ponúknete nám svoje podnety a nápady. V najbližšej budúcnosti nám svoju podporu vyjadríte aktívnym prístupom k voľbám. Bude to pre nás informácia, že Vám táto problematika nie je ľahostajná, ale naopak, že Vás zaujíma a že môžeme rátať s Vašou podporou. Oslovte aj svojich kolegov, hlavne mladých lekárov. V nich je budúcnosť. Bola by veľká škoda a chyba, keby na Slovensku kolposkopia živorila na pokraji záujmu odbornej verejnosti. Ženy na Slovensku, naše matky, dcéry, manželky ... si zaslúžia starostlivosť na najvyššej úrovni. Každoročne ich na Slovensku len na cervikálny karcinóm umiera cca 220. Zvrátiť túto neblahú štatistiku môže len ORGANIZOVANÝ CYTOLOGICKÝ SKRÍNING a lekári vzdelaní a používajúci KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE. Pridajte sa k nim aj VY!

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Za výbor SCPK, MUDr. Jozef Jendrušák

X.Celoštátne bienále
X.Celoštátne bienále Sekcie pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu,
16. 5. 2014, NOÚ Bratislava  
Čítať viac
1. SPOLEČNÁ KONFERENCE
1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS  Termín:  6. - 8.6.2014,  Veletrhy Brno, Hala E. Čítať viac