Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri SGPS

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
 

O tejto stránke

Prihlásenie

užívateľské meno

heslo
  Registrovať | Vyžiadanie hesla

Pre členov

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie medzi vedením Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) s členmi a medzi členmi sekcie navzájom, je nutné aktualizovať členské kontaktné údaje.

Každý kto chce potvrdiť svoje členstvo   v SCPK,   mal by sa zaregistrovať aj na web stránke sekcie - Registrácia.

Kto sa chce stať novým členom SCPK, nech postupuje podľa intštrukcií na titulnej strane webstránky a súčasne sa zaregistruje aj na tejto webovej stránke.

Rovnako musia postupoať aj noví členovia našej sekcie, ktorí sú zatiaľ registrovaní len na web stránke SCPK  a nie sú v sekcii oficiálne zaregistrovaní  cez Slovenskú lekársku spoločnosť.                     

 

Viac

Kontakt na správcu

MUDr. Jozef Jendrušák
OGAMA s.r.o.
Kyjevské nám. č. 9
974 04 Banská Bystrica
lekar@ogama.sk
+41 48 390 4995
www.ogama.sk

Sekcia CPK pri SGPS Vás víta

Vážené kolegyne a kolegovia,

     aj v tomto roku máme možnosť zúčastniť sa v Bratislave veľmi zaujímavého odborného podujatia - II. spoločnej konferencie SGPS SLS a ČGPS JEP,  viď stránka Udalosti.  Súčasťou konferencie bude aj kolposopický workshop, takže kto má o túto problematiku záujem, môže sa prihlásiť.  

 

     Zoznam právoplatných členov je uverejnený na webovej  stránke SGPS www.sgps.sk -  Sekcie -  SCPK.  Skontrolujte si, či sa nachádzate v tomto zozname. Ak v ňom nie ste a máte o členstvo v SCPK záujem, zaregistrujte sa podľa nižšie uvedených pokynov.  Ak ste platným členom SCPK, ale nie ste registrovaný na tejto stránke, jednoducho sa zaregistrujte kliknutím na link "Registrovať"  pod tlačilom "Prihlásiť".   

V  prípade že ste členom SGPS ale inej sekcie než SCPK, musíte požiadať o rozšírenie členstva Slovenskú lekársku spoločnosť na tomto tlačive: Žiadosť riadneho (individuálneho) člena SLS  o rozšírenie alebo zrušenie členstva Kliknutím na uvedený nápis sa Vám  editovateľný a už  predvyplnený dokument (vyplnený je názov odbornej spoločnosti a odbornej sekcie aj s ich kódovými číslami) stiahne do ľavého dolného rohu obrazovky.  Ďalší postup je nasledovný:

  • v prvom rade prečiarknite alebo zmažte nápis  ZRUŠENIE  ČLENSTVA
  • dopíšte potrebné údaje
  • podpíšte tlačivo
  • odošlite tlačivo.
  • Spôsob odoslania môže byť dvojaký:
    • klasicky poštou na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
    • elektronicky e-mailom.  V tomto prípade musíte podpísané tlačivo naskenovať do súboru (PDF alebo iného) a tento súbor  odošlete ako prílohu e-mailu na adresu:  horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk. V prípade, že prihlášku odosielate e-mailom, pridajte k uvedeným adresám aj sekretariatsgps@zmail.sk, lekar@ogama.sk.

V prípade, že ešte nie ste členom SGPS ani žiadnej odbornej sekcie,  vyplňte tlačivo  Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.  Aj v tomto prípade sa jedná o editovateľné a predvyplnené tlačivo. Jeho  súčasťou    je prihláška do odbornej spoločnosti  SGPS, do Sekcie CPK  (vrátane už uvedených kódov)  a do Spolku lekárov (podľa miesta bydliska, alebo pracoviska).   Ďalší postup je identický ako v predchádzajúcom prípade, viď  vyššie.

Prihlášky sa spracúvajú priebežne a pracovníci SLS Vám pošlú na Vami uvedenú adresu poštovú poukážku na úhradu členstva v odbornej sekcii. 

 

II. spoločná konferencia
II. spoločná konferencia     Čítať viac