Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri SGPS

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
 

Prihlásenie


Registrovať
Vyžiadanie hesla

Pre členov

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie medzi vedením Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie (SKPC) s členmi a medzi členmi sekcie navzájom, je nutné aktualizovať členské kontaktné údaje.

Každý kto chce potvrdiť svoje členstvo   v SKCP,   mal by sa zaregistrovať aj na web stránke sekcie - Registrácia.

Kto sa chce stať novým členom SKCP, nech postupuje podľa intštrukcií na titulnej strane webstránky a súčasne sa zaregistruje aj na tejto webovej stránke.

Rovnako musia postupovať aj noví členovia našej sekcie, ktorí sú zatiaľ registrovaní len na web stránke SKPC a nie sú v sekcii oficiálne zaregistrovaní  cez Slovenskú lekársku spoločnosť. 

viac

Kontakt na správcu

MUDr. Jozef Jendrušák
OGAMA s.r.o.
Kyjevské nám. č. 9
974 04 Banská Bystrica
lekar@ogama.sk
+421 907 817 631,  +421 48 390 4995
www.ogama.sk

Sekcia Kolposkopie a Cervikálnej Patológie (SKCP) Vás víta

Vážené kolegyne a kolegovia,

Všetkým , ktorých zaujíma táto problematika  je určený aj archív príspevkov zo
XIV. konferencie Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie,
ktorá sa konala v Hoteli Carlton v Bratislave, dňa 22. 4. – 23. 4. 2022.  

Výbor sekcie by chcel udržiavať úzky kontakt s členskou základňou prostredníctvom tejto webovej stránky. Preto by sme Vás  chceli požiadať, aby ste sa buď zaregistrovali na tejto stránke, alebo aktualizovali svoje kontaktné údaje. Presný postup ako to urobiť nájdete hneď pod týmto článkom. V prípade, že by ste sa chceli na niečo opýtať, alebo mali nejaké podnetné návrhy a pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s Vami  a na spoločné stretnutia na odborných fórach týkajúcich sa kolposkopia cervikálnej patológie.

S poďakovaním a pozdravom  za výbor SKPC   MUDr. Jozef Jendrušák.

       

       Vážené kolegyne a kolegovia, vítajte na stránke Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) Slovenskej gynekologicko - pôrodníckej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.    Ak si chcete overiť, či ste právoplatným členom SKPC, kliknite na webovú stránku SGPS www.sgps.sk - Sekcie - SKPC. Ak ste v tomto zozname, ste členom SCPK. Svoje členstvo v SCPK potvrďte zaregistrovaním sa na túto webovú stránku. Dosiahnete to veľmi jednoducho - kliknutím na link "Registrovať" pod tlačidlom "Prihlásiť".

Prosím nezamieňajte si registráciu v SKPC cez SLS s registráciou na web stránke SKCP, t.j. na tejto stránke. Registráciou LEN na tejto stránke sa nestanete členom SCPK.

V prípade že ste členom SGPS ale nie ste členom SKCP (ste napr. členom inej sekcie), musíte požiadať Slovenskú lekársku spoločnosť o rozšírenie členstva v ďalšej sekcii na tomto tlačive: Žiadosť riadneho (individuálneho) člena SLS o rozšírenie alebo zrušenie členstva. Kliknutím na uvedený nápis sa Vám do ľavého dolného rohu obrazovky stiahne editovateľný a už predvyplnený dokument (vyplnený je názov odbornej spoločnosti a odbornej sekcie aj s ich kódovými číslami) . Ďalší postup je nasledovný:

  • v prvom rade prečiarknite alebo zmažte nápis ZRUŠENIE ČLENSTVA
  • dopíšte potrebné údaje
  • podpíšte tlačivo
  • odošlite tlačivo.
  • Spôsob odoslania môže byť dvojaký:
    • 1. klasicky poštou na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava.
    • 2. elektronicky e-mailom. V tomto prípade musíte podpísané tlačivo naskenovať do súboru (PDF alebo iného) a tento súbor odošlete ako prílohu e-mailu na adresu: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk. V prípade, že prihlášku odosielate e-mailom, pridajte k uvedeným adresám aj sekretariatsgps@zmail.sk, lekar@ogama.sk.

V prípade, že ešte nie ste členom SGPS ani žiadnej odbornej sekcie, vyplňte tlačivo Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti. Aj v tomto prípade sa jedná o editovateľné a predvyplnené tlačivo. Jeho súčasťou je prihláška do odbornej spoločnosti SGPS, do Sekcie CPK (vrátane už uvedených kódov) a do Spolku lekárov (podľa miesta bydliska, alebo pracoviska). Ďalší postup je identický ako v predchádzajúcom prípade, viď vyššie.

Prihlášky sa spracúvajú priebežne a pracovníci SLS Vám pošlú na Vami uvedenú adresu poštovú poukážku na úhradu členstva v odbornej sekcii.