Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri SGPS

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
 

Prihlásenie


Registrovať
Vyžiadanie hesla

Pre členov

Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie medzi vedením Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) s členmi a medzi členmi sekcie navzájom, je nutné aktualizovať členské kontaktné údaje.

Každý kto chce potvrdiť svoje členstvo   v SCPK,   mal by sa zaregistrovať aj na web stránke sekcie - Registrácia.

Kto sa chce stať novým členom SCPK, nech postupuje podľa intštrukcií na titulnej strane webstránky a súčasne sa zaregistruje aj na tejto webovej stránke.

Rovnako musia postupovať aj noví členovia našej sekcie, ktorí sú zatiaľ registrovaní len na web stránke SCPK a nie sú v sekcii oficiálne zaregistrovaní  cez Slovenskú lekársku spoločnosť. 

viac

Kontakt na správcu

MUDr. Jozef Jendrušák
OGAMA s.r.o.
Kyjevské nám. č. 9
974 04 Banská Bystrica
lekar@ogama.sk
+41 48 390 4995
www.ogama.sk

Sekcia CPK pri SGPS Vás víta

Vážené kolegyne a kolegovia,

pre aktívnych kolposkopistov aj záujemcov o túto problematicku máme tu pozvánku na zaujímavé podujatie. Ak sa ho chcete zúčastniť, kliknite priamo na banner a zaregistrujte sa.

Ak sa chcete zúčastniť aj druhej veľmi zapujímavej akcie vo Vysokých Tatrách, pozrite si aj strán ku Udalosti a kliknite na banner.


    Vážené kolegyne a kolegovia, vítajte na stránke Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie (SCPK) Slovenskej gynekologicko - pôrodníckej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Ak si chcete overiť, či ste právoplatným členom SCPK, kliknite na webovú stránku SGPS www.sgps.sk - Sekcie - SCPK. A k ste v tomto zozname, ste členom SCPK. Svoje členstvo v SCPK potvrďte zaregistrovaním sa na túto webovú stránku. Dosiahnete to veľmi jednoducho - kliknutím na link "Registrovať" pod tlačidlom "Prihlásiť".

Prosím nezamieňajte si registráciu v SCPK cez SLS s registráciou na web stránke SCPK, t.j. na tejto stránke. Registráciou LEN na tejto stránke sa nestanete členom SCPK.

V prípade že ste členom SGPS ale nie ste členom SCPK (ste napr. členom inej sekcie), musíte požiadať Slovenskú lekársku spoločnosť o rozšírenie členstva v ďalšej sekcii na tomto tlačive: Žiadosť riadneho (individuálneho) člena SLS o rozšírenie alebo zrušenie členstva. Kliknutím na uvedený nápis sa Vám do ľavého dolného rohu obrazovky stiahne editovateľný a už predvyplnený dokument (vyplnený je názov odbornej spoločnosti a odbornej sekcie aj s ich kódovými číslami) . Ďalší postup je nasledovný:

  • v prvom rade prečiarknite alebo zmažte nápis ZRUŠENIE ČLENSTVA
  • dopíšte potrebné údaje
  • podpíšte tlačivo
  • odošlite tlačivo.
  • Spôsob odoslania môže byť dvojaký:
    • 1. klasicky poštou na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava.
    • 2. elektronicky e-mailom. V tomto prípade musíte podpísané tlačivo naskenovať do súboru (PDF alebo iného) a tento súbor odošlete ako prílohu e-mailu na adresu: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk. V prípade, že prihlášku odosielate e-mailom, pridajte k uvedeným adresám aj sekretariatsgps@zmail.sk, lekar@ogama.sk.

V prípade, že ešte nie ste členom SGPS ani žiadnej odbornej sekcie, vyplňte tlačivo Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti. Aj v tomto prípade sa jedná o editovateľné a predvyplnené tlačivo. Jeho súčasťou je prihláška do odbornej spoločnosti SGPS, do Sekcie CPK (vrátane už uvedených kódov) a do Spolku lekárov (podľa miesta bydliska, alebo pracoviska). Ďalší postup je identický ako v predchádzajúcom prípade, viď vyššie.

Prihlášky sa spracúvajú priebežne a pracovníci SLS Vám pošlú na Vami uvedenú adresu poštovú poukážku na úhradu členstva v odbornej sekcii.